IFRS 9

IFRS is de afkorting voor International Financial Reporting Standards. 

Het betreft een set van verslaggevingsregels uitgevaardigd door het International Accounting Standards Board, die grotendeels in de plaats is gekomen van de reeds bestaande International Accounting Standards (IAS).

Alle IFRS regels zijn vanaf 1 januari 2005 verplicht van toepassing voor beursgenoteerde ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie. In Nederland is het ook voor andere ondernemingen toegestaan deze regels toe te passen.

Iedere 'regel' heeft zijn eigen nummer. IFRS 9 betreft het rapporteren over financiële instrumenten. De implementatie van deze regel moet conform het afgesproken traject op 1 januari 2018 binnen de financiële sector geïmplementeerd zijn.